Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς – Σακάρογλου Α. & ΣΙΑ ΕΕ

Η MALETSCHEK για την Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

05/10/2022 - 09:24

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (ν. 3887/2010). Οι μεταφορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συμβαλλόμενος στην