Μ.Ε.Μ.Ο.

Διευκρινίσεις για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων

Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης και την ομαλή λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων. Τι είναι και ποιους ενδιαφέρει

Με σκοπό την ανάπτυξη και οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων