Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οδική ασφάλεια, Συνδέοντας την Ευρώπη,

Το Πολυτεχνείο για την Οδική Ασφάλεια

Τη συλλογή δεδομένων που θα αποτελέσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για τον υπολογισμό των δεικτών επίδοσης οδικής ασφάλειας (KPIs) ανέλαβε το Εθνικό

Φίλτρα