Το Πολυτεχνείο για την Οδική Ασφάλεια

Τρί, 26/04/2022 - 13:10

Τη συλλογή δεδομένων που θα αποτελέσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για τον υπολογισμό των δεικτών επίδοσης οδικής ασφάλειας (KPIs) ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση με το υπ. Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Baseline - Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety in the EU».

Το έργο θα εστιάσει στη συλλογή των δεδομένων, όπως Ταχύτητα, Χρήση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης παιδιών, Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, Απόσπαση προσοχής του οδηγού εξαιτίας συσκευών χειρός, Ασφάλεια των οχημάτων και Παροχή ιατρικής περίθαλψης μετά τη σύγκρουση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ (638.160€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πραγματοποιείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».