Οδικός έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων

Φωτό: ROADPOL

Οδικός έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων. Τώρα σε περισσότερα σημεία

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση

Φίλτρα