Τροχοί & TIR

Οδικός έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων. Τώρα σε περισσότερα σημεία

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγε
Πέμπτη 22/09/2022 - 10:36
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ROADPOL

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση προστίθενται επιπλέον σημεία ελέγχου κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών:

α) μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, τα οποία διαθέτουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού - κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

β) μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,

γ) ρυμουλκούμενα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή ατόμων ή για την εξυπηρέτηση προσώπων, με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4,

δ) τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b και T4.3b, των οποίων η χρήση πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Ο έλεγχος των παραπάνω οχημάτων γίνεται με βάση το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» στο οποίο έχουν προστεθεί σημεία ελέγχου. Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες υπόδειγμα (φόρμα) που πρέπει να έχουν οι αρχές ελέγχου σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

PreviousNext