ουκρανικά διπλώματα

Αποδεκτό το ουκρανικό δίπλωμα στην Ελλάδα

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας γίνεται αποδεκτή για οδήγηση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σχετική

Φίλτρα