Τροχοί & TIR

Αποδεκτό το ουκρανικό δίπλωμα στην Ελλάδα

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας γίνεται αποδεκτή για οδήγηση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σχετική εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών αναφέρει: Λαμβανομένη
Τετάρτη 30/03/2022 - 16:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας γίνεται αποδεκτή για οδήγηση σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η σχετική εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών αναφέρει:

Λαμβανομένης υπόψη της έκτακτης κρίσης στην Ουκρανία και της συνεπακόλουθης εξόδου πολιτών από τη χώρα, εκ των οποίων, ένας αριθμός έχουν εισέλθει ή αναμένεται να εισέλθουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στήριξης και ενημέρωσης αυτών, καθώς και της διευκόλυνσης των αρμοδίων οργάνων στον έλεγχο διαπίστωσης του δικαιώματος οδήγησης από τους εν λόγω πολίτες στην ελληνική επικράτεια, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Εκδοθείσα από την Ουκρανία ισχύουσα άδεια οδήγησης γίνεται αποδεκτή για οδήγηση στην ελληνική επικράτεια:

- Είτε κατέχεται από πρόσωπο που απολαμβάνει προσωρινή προστασία σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική απόφαση.

- Είτε κατέχεται από πρόσωπο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουκρανία είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βιέννης (1968) για την Οδική Κυκλοφορία.

Σε περίπτωση που η άδεια δεν είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, απαιτείται να συνοδεύεται είτε από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα είτε από ισχύουσα διεθνή άδεια.

PreviousNext