παραβάσεις πρατηρίων καυσίμων

Φωτό αρχείου

Βαρύ το ποινολόγιο για παραβάσεις στα καύσιμα

28/10/2022 - 08:44

Μέχρι 15.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών