Παράκαμψη Φιλιππιάδας

Φωτό αρχείου

Παράκαμψη Φιλιππιάδας

07/11/2022 - 16:22

Προσδιορίστηκε μέσω της δικαστικής οδού ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο “Βελτίωση αποκατάστασης οδού Παράκαμψης