πράσινη ανάπτυξη

Τα φορτηγά και το παράδοξο της πράσινης ανάπτυξης

17/01/2022 - 14:03

Η πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή που πάνω απ’ όλα σέβεται το περιβάλλον. Όταν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος αυτά