Τα φορτηγά και το παράδοξο της πράσινης ανάπτυξης

Δευ, 17/01/2022 - 14:03

Η πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή που πάνω απ’ όλα σέβεται το περιβάλλον. Όταν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος αυτά στρέφονται ευθέως κατά των ρυπογόνων φορτηγών με απαγορεύσεις στις εισαγωγές, στις ταξινομήσεις, στις μεταβιβάσεις, στην κυκλοφορία τους κ.α. Όταν όμως η ίδια κυβέρνηση παίρνει μέτρα επιδότησης των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τότε εξαιρεί τα φορτηγά.

Παράδοξο στα όρια του παραλόγου, θα λέγαμε.

Αφορμή για το σχόλιό μας αυτό, το νέο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Με αυτό παρέχονται ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δεκάδες διαφορετικούς τομείς, ως εμπορικές εταιρείες, ως συνεταιρισμοί, ως Κοινοπραξίες με εμπορικό σκοπό κ.α.

Στο άρθρο 38 προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων. Στις επιλέξιμες ενισχύσεις προβλέπονται οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και καινοτομία κ.α.

Φτάνοντας στις εξαιρέσεις και στο Παράρτημα Α αναφέρεται ότι «δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου τα επενδυτικά σχέδια» μιας σειράς επιχειρήσεων όπως οι χερσαίες μεταφορές, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κ.α. (πλην ορισμένων υπηρεσιών Logistics).

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία, τα μέσα δηλαδή των χερσαίων μεταφορών, μένουν και πάλι εκτός ενισχύσεων, όπως έχει συμβεί και με άλλα προγενέστερα νομοθετήματα.

Η κυβέρνηση επικαλείται την κοινοτική νομοθεσία και τον σχετικό κανονισμό (de minimis) που απαγορεύει την ενίσχυση των φορτηγών για να μην προκληθεί αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορικών υπηρεσιών. Όμως, υπάρχουν εξαιρέσεις με τις οποίες έχουν δοθεί και δίνονται κρατικές ενισχύσεις καθώς κρίνεται ότι αυτές δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, όταν π.χ. το ύψος της επιδότησης δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό.

Την ώρα αυτή, για παράδειγμα, το ολλανδικό υπ. Υποδομών έχει έτοιμο νομοσχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση της αντικατάστασης παλαιών φορτηγών με νεότερα μηδενικών ρύπων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις αστικές μεταφορές. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 43 εκ. ευρώ και αφορά στην επιδότηση του κόστους αγοράς των φορτηγών μηδενικών ρύπων σε ποσοστό 40% (για μεγάλους στόλους) και σε ποσοστό 60% (για μικρούς στόλους). Το παραπάνω πρόγραμμα θα ανοίξει την 1η Μαΐου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2024.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρεμφερές με αυτό του υπ. Μεταφορών της χώρας μας ύψους 40,01 εκ. ευρώ για την επιδότηση της αντικατάστασης των ταξί Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ηλεκτροκίνητα.

Θεωρούμε ότι είναι καιρός η κυβέρνηση να βάλει ένα τέλος στη συνεχιζόμενη γήρανση του στόλου των ελληνικών φορτηγών, που συνθέτουν τον γηραιότερο στόλο της Ευρώπης, προχωρώντας σε ένα τολμηρό σχέδιο αντικατάστασης. Όποιο κι αν είναι το κόστος για τη δαπάνη αυτή σε βάρος του προϋπολογισμού. Γιατί, ας το ξεκαθαρίσουμε: Τα φορτηγά δεν μπορεί από τη μια να είναι η καταστροφή του Περιβάλλοντος και από την άλλη να εξαιρούνται κάθε επιχορήγησης για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Μανώλης Αγριμανάκης