πρόστιμο εισιτήριο

Αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου για παραβάσεις κατά τη χρήση Μέσων Μεταφοράς

21/10/2022 - 10:35

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για μείωση ή διαγραφή του προστίμου που τους επιβλήθηκε κατά τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό,