ΣΕΑ Αταλάντης

Κλείνει η παράπλευρος στην Αταλάντη

Λόγω πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον υφιστάμενο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Αταλάντης στην Χ/

Φίλτρα