ΣΕΚΑΜ

Υποχρέωση γνωστοποίησης Σχολών ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Φίλτρα