ΣΕΚΑΜ, εξετάσεις ΠΕΕ, εμπορευματικές μεταφορές, επιβατικές μεταφορές,

Εξετάσεις ΠΕΕ Θεσσαλονίκης

Καθορίστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η ημερομηνία εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας

Φίλτρα