Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ Θεσσαλονίκης

Καθορίστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η ημερομηνία εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων Β’ Π
Πέμπτη 05/05/2022 - 10:31
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η ημερομηνία εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων Β’ Περιόδου (Ιούνιος) 2022.

Πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Δευτέρα 27-6-2022.

Ο αριθμός των ημερών που λόγω των μέτρων του κορωνοϊού θα διαρκέσουν οι εξετάσεις θα καθορισθεί αφού πρώτα υποβληθεί η οριστική κατάσταση των υποψηφίων και θα συμπεριληφθεί στην απόφαση ορισμού μελών των επιτροπών διενέργειας και διόρθωσης. Στην ίδια απόφαση θα περιληφθεί και το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων των υποψηφίων, των αιτήσεών τους καθώς και της ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων είναι μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. Οι υποψήφιοι Σχολών οι οποίες δεν τηρήσουν την παραπάνω προθεσμία αποκλείονται από την εξέταση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλει η οικεία Σχολή ΣΕΚΑΜ στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και που έχουν καταβάλει e-παράβολο 50 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί σε καμία περίπτωση υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των Σχολών ή δεν έχουν υποβάλλει οι ίδιοι όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εφόσον είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.

PreviousNext