σήραγγα Περάματος - Σαλαμίνας

Μέτρα ασφαλείας στις σήραγγες

31/08/2022 - 12:15

Με προεδρικό διάταγμα της 30/08/22 επέρχεται τροποποίηση στον κανονισμό που αφορά στα μέτρα ασφαλείας των σηράγγων που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο

Μέτρα ασφαλείας στις σήραγγες

31/08/2022 - 09:32

Με προεδρικό διάταγμα της 30/08/22 επέρχεται τροποποίηση στον κανονισμό που αφορά στα μέτρα ασφαλείας των σηράγγων που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο