ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων

Περιπτώσεις που δεν ταξινομούνται καινούργια οχήματα

20/06/2022 - 12:34

Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από 6 Ιουλίου 2022 δεν θα ταξινομούνται στη χώρα μας οχήματα επικαιροποιεί με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Μεταφορών,