τελωνειακός έλεγχος οχημάτων

Υποχρεωτική η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων από αποστολείς ή παραλήπτες

14/11/2022 - 10:45

Με σκοπό την επικαιροποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, η ΑΑΔΕ προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και