Θρασύβουλος Μακιός

Χρηματοδότηση αγοράς νέου τράκτορα και άλλες παροχές συνεργασίας από Makios Logistics

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης αγοράς νέου τράκτορα παρέχει στους αυτοκινητιστές η εταιρεία Makios Logistics μαζί με μια σειρά παροχών, όπως