VELPI Pharma Logistics

Φωτό: VELPI Pharma Logistics

Επιχορήγηση για τη VELPI Pharma Logistics

23/08/2022 - 09:55

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του υπ. Ανάπτυξης η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VELPI PHARMA LOGISTICS» στο