Επιχορήγηση για τη VELPI Pharma Logistics

Τρί, 23/08/2022 - 09:55
Φωτό: VELPI Pharma Logistics

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του υπ. Ανάπτυξης η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VELPI PHARMA LOGISTICS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.393.540,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.393.540,00. Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται στα 1.918.062,00 ευρώ.

Η VELPI Pharma Logistics εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και δραστηριοποιείται στα Logistics και στις αποθηκεύσεις φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.