ξύλινα μέσα συσκευασίας

Δέσμευση φορτίων λόγω ακατάλληλων παλετών

Στη βάση οδηγιών της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προς τους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου των συνοριακών τελωνείων είναι δυνατή η

Φίλτρα