άδεια ΔΧ

Εξαγορά μεριδίου άδειας ΔΧ αυτοκινήτου. Τι γίνεται σε περίπτωση διαφωνίας. Πώς καθορίζεται η εμπορική αξία

Με μια διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 43 του νομοσχεδίου «Οδηγώντας με ασφάλεια» γίνεται τροποποίηση του νόμου 1061/1971 που αφορά στο δικαίωμα

Φίλτρα