άδεια χειριστή αγροτικού μηχανήματος

Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

«Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια

Φίλτρα