άδειες οδήγησης Ηνωμένου Βασιλείου

Ανταλλαγή αδειών οδήγησης Ηνωμένου Βασιλείου με ελληνικές

Καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι της διαδικασίας ανταλλαγής, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο