Αδρανή Υλικά

Πώς να υπολογίσετε το Κόστος Μεταφοράς

01/10/2015 - 00:00

Όπως γνωρίζετε σε κάθε δημόσιο έργο συνυπάρχει το κόστος μεταφορών που αφορά στη διακίνηση υλικών (π.χ. αδρανή προϊόντα λατομείου) μέχρι το σημείο