αφαίρεση άδειας οδήγησης φορτηγού

Περίπτωση Δέσμευσης Άδειας Οδήγησης

14/12/2018 - 12:00

Με αφορμή ερώτηση αναγνώστη μας, του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε και «δεσμεύθηκε» για 120 μέρες, έχουν ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο οι διατάξεις του