Ακινησία

φορτηγά στην εθνική δρόμος
τελη κυκλοφορίας δρόμος