αμοιβή οδηγών φορτηγών

Αμοιβή και Ανάπαυση οδηγών φορτηγών Διεθνών Μεταφορών: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους Έλληνες διεθνομεταφορείς

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής οι νέες ρυθμίσεις που καθορίζουν την αμοιβή των οδηγών φορτηγών για το διάστημα που θα

Φίλτρα