Τροχοί & TIR

Αμοιβή και Ανάπαυση οδηγών φορτηγών Διεθνών Μεταφορών: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους Έλληνες διεθνομεταφορείς

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής οι νέες ρυθμίσεις που καθορίζουν την αμοιβή των οδηγών φορτηγών για το διάστημα που θα ταξιδεύουν εκτός της έδρας τους, καθώς και οι περίοδοι ανά
Τρίτη 28/01/2020 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής οι νέες ρυθμίσεις που καθορίζουν την αμοιβή των οδηγών φορτηγών για το διάστημα που θα ταξιδεύουν εκτός της έδρας τους, καθώς και οι περίοδοι ανάπαυσης.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί για όσο χρόνο δουλεύουν στο εξωτερικό θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απόσπαση και θα πρέπει να αμείβονται με βάση τον μισθό που ισχύει για τους οδηγούς στο κράτος που κάθε φορά βρίσκονται. «Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο» είναι αυτό που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής. Αν δηλαδή ένας οδηγός παραμείνει σε μια άλλη χώρα, π.χ. Γερμανία, εργαζόμενος εκεί, π.χ. για πέντε ημέρες, τότε θα πρέπει να λάβει ως αμοιβή το ποσό που θα ελάμβανε ένας Γερμανός οδηγός, εργαζόμενος το ίδιο χρονικό διάστημα στη χώρα του.

Για το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR με σχετικά άρθρα στα οποία αναλύεται και ο τρόπος που διασφαλίζεται ότι πραγματικά κατεβλήθησαν στον οδηγό οι αμοιβές που του αντιστοιχούν. Περιληπτικά να αναφέρουμε, ότι ο εργοδότης του, ο διαχειριστής δηλαδή της μεταφορικής εταιρείας που έχει έδρα π.χ. την Ελλάδα, θα πρέπει να έχει ορίσει έναν αντιπρόσωπο στην άλλη χώρα ή χώρες όπου δραστηριοποιείται μεταφορικά με τα φορτηγά και τους οδηγούς αυτών. Ο αντιπρόσωπος καθίσταται υπεύθυνος έναντι των αρχών της χώρας και έχει την υποχρέωση εκ των προτέρων να ενημερώσει τις αρχές για τον χρόνο που θα απασχοληθούν οι Έλληνες οδηγοί καταθέτοντας ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και καταβάλλοντας κατόπιν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι οδηγοί έχουν να λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει υπολογιζόμενη, όπως αναφέρθηκε, με τον μισθό του οδηγού της άλλης χώρας (π.χ. Γερμανίας).

Ωστόσο, η «ίση αμοιβή» δεν ισχύει και το καθεστώς περί απόσπασης δεν θα εφαρμόζεται, εάν κατά τη μετάβαση στη χώρα προορισμού, αλλά και κατά την επιστροφή, η δραστηριότητα περιορίζεται σε μία μόνο επιπλέον φόρτωση/ εκφόρτωση εμπορευμάτων προς τις δύο κατευθύνσεις ή καμιά δραστηριότητα κατά τη μετάβαση και έως δύο δραστηριότητες κατά την επιστροφή.

Θα επεκταθεί και στα μικρά φορτηγά

Το παραπάνω καθεστώς της «απόσπασης» των οδηγών αναμένεται αργότερα, σε δεύτερη δηλαδή φάση, να εφαρμοστεί και στα μικρά φορτηγά και στα βαν άνω των 2,5 τόνων μαζί με ένα ευρύτερο πλέγμα ρυθμίσεων που σκοπό θα έχει να εντάξει και τα μικρά φορτηγά στο βασικό νομοθέτημα για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή μεταφορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Το παραπάνω προέκυψε μετά τη διαπίστωση ότι πλέον χιλιάδες τόνοι εμπορευμάτων διακινούνται καθημερινά με ελαφρά – μεσαία φορτηγά, κυρίως μεταξύ όμορων χωρών, όπως, άλλωστε, συμβαίνει και στη χώρα μας με τη Βουλγαρία.

Περίοδοι Ανάπαυσης

Σημαντική είναι, επίσης, και η έγκριση της πρότασης που ρυθμίζει την περίοδο ανάπαυσης των οδηγών διεθνών μεταφορών και ιδιαίτερα η εξαίρεση σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στους οδηγούς να υπερβούν τον χρόνο οδήγησης υπό αυστηρούς περιορισμούς, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν σπίτι τους και να κάνουν εκεί την εβδομαδιαία ανάπαυση. Η ρύθμιση αυτή ευνοεί κατά κύριο λόγο τους Έλληνες οδηγούς διεθνών μεταφορών, οι οποίοι στη διάρκεια του ταξιδιού τους με το καράβι από Ιταλία προς Ελλάδα ή βγαίνοντας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ή της Πάτρας, είχαν εξαντλήσει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας και θα έπρεπε να διανυκτερεύσουν στο λιμάνι, αν και βρίσκονταν μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι τους.

Εκτός καμπίνας και με αμοιβή

Αλλά και οι μεταφορικές εταιρείες, γενικότερα, ανεξάρτητα από τη χώρα που εδρεύουν, θα πρέπει να οργανώσουν το χρονοδιάγραμμά τους έτσι ώστε οι οδηγοί στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές να είναι σε θέση να επιστρέφουν σπίτι σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας).

Επίσης, θεσμοθετείται η υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης στο τέλος της εβδομάδας, γνωστή ως κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, η οποία όπως έχει ήδη γράψει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR, δεν μπορεί να λάβει χώρα μέσα στην καμπίνα, αλλά εκτός αυτής και με την υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει αποζημίωση διανυκτέρευσης (π.χ. σε ξενοδοχείο).

Το θέμα αυτό, πάντως, έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, καθώς η απομάκρυνση του οδηγού από το φορτηγό του και η διανυκτέρευσή του μακριά από αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους (κλοπής του φορτίου ή ολόκληρου του τρέιλερ), όταν, μάλιστα, οι καμπίνες των σύγχρονων φορτηγών κατασκευάζονται παρέχοντας όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό για μια άνετη διανυκτέρευση του οδηγού. Την άποψη αυτή, πάντως, δεν τη συμμερίζονται τα συνδικάτα των οδηγών.

PreviousNext