αμοιβή οδηγών φορτηγών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

αμοιβή οδηγών φορτηγών

Αμοιβή και Ανάπαυση οδηγών φορτηγών Διεθνών Μεταφορών: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους Έλληνες διεθνομεταφορείς

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής οι νέες ρυθμίσεις που καθορίζουν την αμοιβή των οδηγών φορτηγών για το διάστημα που θα ταξιδεύουν εκτός της έδρας τους, καθώς και οι περίοδοι ανάπαυσης.