Αναγνώριση Πινακίδων Οχημάτων

Κάμερες για αυτόματη αναγνώριση πινακίδων σε 8 συνοριακά σημεία

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων (ANPR) που διέρχονται από 8 συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, θα

Φίλτρα