αναγραφή ημερομηνίας κυκλοφορίας | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

αναγραφή ημερομηνίας κυκλοφορίας

Θα θέλατε να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην καινούργια άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας;

Καινούργια άδεια κυκλοφορίας: Τη θέλετε;

Θα θέλατε να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην καινούργια άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας;