Θα θέλατε να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην καινούργια άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας;

Ιδιοκτήτης επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου που επιθυμεί την αναγραφή της ημερομηνίας της πρώτης κυκλοφορίας επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου πάνω στην άδεια κυκλοφορίας του, μπορεί να το κάνει απευθυνόμενος στην υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειάς του. Οι υπηρεσίες Μεταφορών της χώρας είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν νέα άδεια κυκλοφορίας στην οποία θα αναγράφεται και το νέο αυτό στοιχείο, δηλαδή η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία θα προκύπτει είτε από το φάκελο του οχήματος, είτε από το on-line μηχανογραφικό σύστημα, είτε ακόμα από το αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

Αν πάλι το ΙΧ αυτοκίνητο προέρχεται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. θα αναγράφεται ως πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας αυτή της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Εάν το ΕΙΧ όχημα προέρχεται από άλλη χώρα, τότε το πεδίο της ημερομηνίας της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μπορεί να συμπληρωθεί μόνο εφόσον προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την αντιπροσωπεία για την ημερομηνία της κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.