Ανάμειξη βιοντίζελ με ντίζελ

Ανάμειξη βιοντίζελ με ντίζελ

Ποσότητα 132.500.000 λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ κατανέμεται φέτος στους δικαιούχους προς ανάμειξη 7% με το πετρέλαιο κίνησης. Δικαιούχοι ανάμειξης

Φίλτρα