Τροχοί & TIR

Ανάμειξη βιοντίζελ με ντίζελ

Ποσότητα 132.500.000 λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ κατανέμεται φέτος στους δικαιούχους προς ανάμειξη 7% με το πετρέλαιο κίνησης. Δικαιούχοι ανάμειξης είναι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προ
Τρίτη 05/05/2020 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Ποσότητα 132.500.000 λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ κατανέμεται φέτος στους δικαιούχους προς ανάμειξη 7% με το πετρέλαιο κίνησης.

Δικαιούχοι ανάμειξης είναι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, οι οποίοι εφόσον πραγματοποιήσουν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική αγορά, οφείλουν να ζητούν και να παραλαμβάνουν ποσότητα αυτούσιου βιοντήζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο.

Οι εταιρείες κατηγορίας Α είναι οι παρακάτω: AEGEAN OIL A.E. ή ΑΡΓΩ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ή ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε. ή ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε. ή ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ή ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ή ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ή ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. ή MELCO OIL A.E. ή MENT ΟΙΛ Α.Ε., KAOIL A.E., ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. –Ε.Π. ή ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ή ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. ή AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή CORAL A.E. ή GALLON FUEL ΑΒΕΕΠ ή OTSM A.E. ή PORTO PETROL A.E. ή OIL ONE S.A. ή CETRACORE – JETOIL A.E. ή EXCEL LUBRICANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ή VALCARGO S.A. ή ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΜΠΙΤΟΥΜΕΝ Α.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το σύνολο του παραγόμενου βιοντίζελ που διατίθεται στις ελληνικές εταιρείες προέρχεται από τα φυτά ηλίανθος, ελαιοκράμβη και σόγια.

PreviousNext