ανασχηματισμός κυβέρνησης

Μιχάλης Παπαδόπουλος: Ζωτικής σημασίας ο τομέας των μεταφορών

«Η ανάληψη των καθηκόντων συνιστά για μένα μία πρόκληση για δουλειά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε ένα περιβάλλον γνώριμο, αγαπημένο. Βλέπω

Φίλτρα