ανατρεπόμενες κιβωτάμαξες | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ανατρεπόμενες κιβωτάμαξες

Kässbohrer: νέα επικαθήμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα αλουμινίου 26 κ.μ.

Μια νέα επικαθήμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 26 κυβικών μέτρων, παρουσίασε η Kassbohrer, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στη χώρα μας.