Ανδρέας Σταματίου

Συνέντευξη: Ανδρέας Σταματίου, Setra

Στην Ελλάδα, το λογότυπο Setra και το όνομα Σταματίου είναι περίπου ταυτόσημα. Ο κ. Ανδρέας Σταματίου μας μίλησε για την αγορά, και το φοβερό S 515

Φίλτρα