Ανδρέας Σταματίου ΑΕΒΕ

Ο πρόγονος όλων των Setra, και η επετειακή έκδοση για τα 70 χρόνια του κατασκευαστή