απαλλαγή

Φορολόγηση και Απαλλαγή Φόρου κατά τη Μεταβίβαση ΦΔΧ

Η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας στην περίπτωση πώλησης ΦΔΧ εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον αυτό αντικατασταθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία

Η πρώτη ταξινόμηση καθορίζει το ABS

Μετά από ερωτήματα αυτοκινητιστών εκδόθηκαν νέες τροποποιήσεις σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS). Σύμφωνα με

Φίλτρα