αποστολή μηνυμάτων email μέσα από πινακίδες οχημάτων

PL8.email: Επικοινωνία μέσω των πινακίδων των οχημάτων

Μια νέα πρόταση που έρχεται να δώσει νέες δυνατότητες επικοινωνίας στους κατόχους κάθε είδους οχήματος μέσα από την πινακίδα κυκλοφορίας του.

Φίλτρα