αποζημίωση ιδιοκτητών πούλμαν και τουριστικών τρένων

Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καθορίστηκε αποζημίωση ιδιοκτητών πούλμαν και τουριστικών τρένων

03/01/2021 - 12:04

Καθορίστηκε η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30