Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εφοδιαστική και Logistics στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκε ο κανονισμός του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics &

Φίλτρα