αξιολόγηση βαρέων ρυμουλκουμένων

Επίδραση βαρέων ρυμουλκούμενων στην κατανάλωση και στις εκπομπές ρύπων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη χρήση του εργαλείου