Τροχοί & TIR

Επίδραση βαρέων ρυμουλκούμενων στην κατανάλωση και στις εκπομπές ρύπων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη χρήση του εργαλείου προσομοίωσης σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων τω
Πέμπτη 02/03/2023 - 09:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη χρήση του εργαλείου προσομοίωσης σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων των νέων βαρέων ρυμουλκουμένων όσον αφορά την επίδρασή τους στις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου και για την κατάρτιση του φακέλου αρχείων κατασκευαστή και του φακέλου πληροφοριών, όπως απαιτείται από τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1362.

Με την ίδια ανακοίνωση προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τεχνικές υπηρεσίες που θα οριστούν για την αξιολόγηση των κατασκευαστών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων ρυμουλκουμένων, σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του εργαλείου προσομοίωσης, καθώς και για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Σημειώνεται πως με την απόφαση Αριθμ. οικ. 54795/2971/20 (ΦΕΚ 5946/Β/2020) ως «Τεχνική Υπηρεσία» ορίζεται οργανισμός ή φορέας ο οποίος διαθέτει εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά.

Για τη σωστή ενημέρωση

Ο κανονισμός 1362/2022 της ΕΕ προβλέπει ότι για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, υποψήφιων αγοραστών θα πρέπει για τα βαρέα ρυμουλκούμενα να υπάρχει το αναφερόμενο παραπάνω «εργαλείο προσομοίωσης» που είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των οχημάτων των κατηγοριών O3 και O4 όσον αφορά την επίδρασή τους στις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ωστόσο, οι κατασκευαστές οχημάτων που διαθέτουν έγκριση τύπου και έχουν ετήσια παραγωγή μικρότερη των 30 οχημάτων που ανήκουν στις σχετικές ομάδες οχημάτων μπορούν να ζητήσουν από ορισθείσα τεχνική υπηρεσία να διενεργήσει την προσομοίωση για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εν λόγω οχημάτων όσον αφορά την επίδρασή τους στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου.

PreviousNext