αυτόματο αυτοκίνητο | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

αυτόματο αυτοκίνητο

Αλλαγή στο δίπλωμα για αυτόματο αυτοκίνητο

Ο περιορισμός που σημειώνεται στην άδεια οδήγησης για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο παύει να ισχύει στις περισσότερες κατηγορίες διπλωμάτων, αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος διπλώματος.