Ο περιορισμός που σημειώνεται στην άδεια οδήγησης για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο παύει να ισχύει στις περισσότερες κατηγορίες διπλωμάτων, αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος διπλώματος.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών ορίζεται πως για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν σημειώνεται περιορισμός στην άδεια οδήγησης οχήματος των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, ή D1E, εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον των εξής κατηγοριών: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, και έχει εκτελέσει τις  ενέργειες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς.

Υπενθυμίζουμε πως με την προγενέστερη απόφαση, η οποία τώρα παύει να ισχύει, ορίζονταν πως «εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξέταση δεξιοτήτων και συμπεριφοράς σε όχημα με αυτόματη μετάδοση της κίνησης, το γεγονός αυτό καταγράφεται σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί με βάση την εν λόγω εξέταση. Οι άδειες που φέρουν τη σχετική μνεία χρησιμοποιούνται μόνο για την οδήγηση οχημάτων με αυτόματη μετάδοση της κίνησης».